Stensättning

Läs mer

Plattsättning

Läs mer

Dränering

Läs mer

Entreprenad

Läs mer

Schaktning

Läs mer

Poolgrävning

Läs mer

Ett entreprenadföretag
med lång tradition

​Vi är ett entreprenadföretag med lång tradition, vi har funnits här i Vellinge sedan 1957. Vår huvudsakliga inriktning är anläggningsarbeten, uthyrning av entreprenadmaskiner samt att vi utför transporter.

Mer om företaget

Ett urval av våra kunder

Miljö

Vi är noga med att tänka ​på miljön och använder oss av miljögodkända ​maskiner och bilar.

Medlem i maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer.

Kontakta oss

Meijer Persson Entreprenad AB 
Åkeshögsvägen 141 -80 
235 91 VELLINGE

Telefon: 040–47 00 56
E-post: info@perssonsentreprenad.se
Telefon mobil: 0705–11 41 48
Fax: 040–42 31 69